top of page

Subsidies

België

 

De LightCatcher is een innovatieve, groene energieoplossing en dat apprecieert de overheid. De aankoop ervan komt dan ook op verschillende manieren in aanmerking voor subsidies. Op regionaal en federaal niveau gebeurt de overheidssteun voor ons intelligent, actief daglichtsysteem enerzijds onder de vorm van een ‘ecologiepremie’ en anderzijds onder de vorm van een ‘verhoogde investeringsaftrek’. En daarenboven kunt u via de netbeheerders ook nog eens ‘REG-premies’ ontvangen.

- Ecologiepremie Plus? Een subsidie of steunmaatregel van de Vlaamse overheid die enkel weggelegd is voor de ‘Best Beschikbare Technologieën’ zoals die door de overheid erkend zijn en in een lijst opgenomen. De basispremie bedraagt 15% voor kleine en middelgrote ondernemingen, maar kan oplopen tot 21% van de productprijs. Voor Grote Ondernemingen bedraagt de premie 7,5 of 10,5 % van de productprijs. De premie wordt berekend op basis van de ecologische meerkosten van uw investering. De premie geldt zowel voor nieuwbouw als voor renovatieprojecten, zolang uw onderneming een aanvaardbare NACE code heeft, de investering plaatsvindt in het Vlaams Gewest en u geen achterstallige RSZ-schulden heeft.

Aanvraag premie gaat vooraf aan investering.

- Verhoogde investeringsaftrek ? Geldt voor ondernemingen. De belastbare winst van bedrijven wordt verminderd met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Voor investeringen gedaan tijdens inkomstenjaar 2015 bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. Aanvraag attest volgt ná investering.

- REG-premie ? De afkorting ‘REG’ staat voor Rationeel EnergieGebruik. De premies worden aangevraagd bij en uitbetaald door uw netbeheerder (bijvoorbeeld Eandis of Infrax). EcoNation bezorgt u een energiestudie van uw gebouw en op basis van de resultaten en de energiebesparing die de LightCatcher in uw gebouw kan opleveren, geeft de netbeheerder u een premie van 0,035 EUR per primair bespaarde kWh. Voorwaarde: TVT > 2 jaar. Hoe hoger het rendement van de LightCatcher, hoe groter uw premie. Reken op een tussenkomst van 6 tot zelfs 20% van de productprijs, afgetopt op een premiebedrag van maximaal 25.000 EUR. De premie geldt voor renovatie (gebouwen ouder dan 5 jaar), niet voor nieuwbouw. Aanvraag attest gaat vooraf aan investering.

Nederland

 

Ook in Nederland komt de LightCatcher in aanmerking voor steun onder de vorm van fiscale stimuli:

  • EIA:       de Energie-Investeringsaftrek

  • KIA:       de Kleinschaligheids-Investeringsaftrek

 

Deze twee bovenstaande maatregelen kunnen gecombineerd worden, dit kan oplopen tot een netto korting van ongeveer 17%.

 

Voor meer info, contacteer ons gerust.

bottom of page