top of page
Premies in Vlaanderen

Vlaanderen levert geen groenstroomcertificaten meer af.  Vlaanderen beschouwt zonne-energie als een investering die op zich voldoende rendabel is.  Nu de storm na de oversubsidiëring van de beginjaren gaan liggen is, is het vertrouwen in de sector terug.  Wie rekent, snapt al snel dat PV een véél interessantere investering is dan spaargeld dat op de bank blijft staan.

De komst van de digitale meter maakt zelfconsumptie nog  belangrijker.  Hoe meer elektriciteit u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen energie opwekken, hoe minder stroom u van het net afneemt.  

Conform het decreet blijft, wie vóór eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, 15 jaar lang het recht behouden op het principe van de terugdraaiende teller in combinatie met het prosumententarief.   

Premies in Brussel

Vandaag heeft de producent die niet-verbruikte elektriciteit inbrengt in het net recht op het compensatieprincipe. Dat principe maakt het mogelijk om alleen te betalen voor het verschil tussen de volumes elektriciteit die je van het net hebt afgenomen en de volumes die je in het net hebt geïnjecteerd.

Vanaf 2020 verandert dat compensatieprincipe. De vergoeding voor de elektriciteit die in het net geïnjecteerd wordt zal niet langer identiek zijn aan de prijs van de afgenomen elektriciteit. De waarde van de aan het net geleverde elektriciteit zal dus lager zijn dan die van je eigen verbruik. Waarom wordt dat geïntroduceerd? Hiermee betaal je voor het gebruik van het net bij het injecteren van elektriciteit.

Ter compensatie ontvang je wel 10 jaar lang groenstroomcertificaten, wat ± 800 €/jaar oplevert. Het aantal wordt bepaald door een groene meter die gescheiden is van je elektriciteitsmeter. De investering blijft dus steeds rendabel.

Verschillende Brusselse gemeenten kennen extra premies toe voor de installatie van zonnepanelen.

Informeer je bij de dienst Stedenbouw of Milieu om te weten of dit ook in jouw gemeente het geval is.

Bron en meer info: 

https://www.engie.be/nl/blog/energie-nieuws/premies-en-steun-voor-zonnepanelen-in-belgie/

https://www.vreg.be/nl/zonnepanelen-en-de-energietransitie

bottom of page