5. Geen verblinding

Traditionele lichtstraten geven veel licht, maar dat is vaak verblindend. Dat werkt storend, zowel voor mensen als voor machines.

Het LightCatcher-licht verblindt nooit. Ook op de strafste zomerdag is het licht weliswaar intens, maar nooit verblindend. Dit komt door de prismatische lenzen die het centraal gebundeld licht openbreken en heel breed verspreiden via allerlei lichtstralen. Dat is cruciaal voor bijvoorbeeld kantooromgevingen of sporthallen.

De LightCatcher verspreidt het licht heel diffuus, in tegenstelling tot traditionele daglichtsystemen. Het diffuse karakter van de LightCatcher is te danken aan een prismasysteem dat werd onderworpen aan onafhankelijk onderzoek.

Een egale lichtspreiding is cruciaal, voor mensen, voor machines (verblinding werkt storend), voor dieren (onder andere in kippenstallen wordt LightCatcher toegepast: gezond licht zonder verblinding) en voor bepaalde goederen in opslagplaatsen.