Architect of bouwingenieur? Alle specificaties voor uw project.

Hoogste efficiëntie

De LightCatcher is erkend als Best Beschikbare Technologie. Dat is bevestigd door de overheid (zie technologienummer 100083 op de Limitatieve Technologieënlijst). Dat geeft u de zekerheid dat uw klant het meest efficiënt daglichtsysteem op zijn dak krijgt, en dat de overheid daar subsidies voor geeft.

Plat dak

De LightCatcher past makkelijk op platte daken (onder ‘plat dak’ wordt inbegrepen: alle daken met een hellingsgraad kleiner dan 6 graden). Onze standaard opstandhoogte bedraagt 18cm. De lengte van de lichtschacht (standaard 54cm) is variabel.

Hellend dak

Ook op hellende daken komt een LightCatcher van pas. Daar gebruiken we aangepaste opstanden, waarbij de hellingsgraad gecorrigeerd wordt.

Lichtstudie en plan

EcoNation adviseert u graag over de precieze indeling van het aantal LightCatchers. Stuur ons uw plannen in PDF of Autocad, en we berekenen graag hoeveel LightCatchers nodig zijn en waar ze best ingetekend worden.

Technische fiches 

Bekijk en download hier alle relevante informatie voor uw project.

Algemene folder LightCatcher
Productfiche LightCatcher
Bestektekst LightCatcher
Detail dakopbouw
Detail dwarsdoorsnede